Skip to main content

In overleg met de provincie en IV Infra is gekozen voor een Design & Construct (D&C) contract, op basis van de UAV-gc. Samen met de provincie en IV Infra zijn de eisen, wensen, risico’s en randvoorwaarden voor het contract besproken. phbm organiseerde verschillende sessies met het projectteam om de (sub)gunningscriteria en de eisen op te stellen. Daarnaast hebben we de provincie gechallenged op de nut en noodzaak van de eisen uit het Programma van Eisen en de Vraagspecificaties Eisen en Proces.

Geluidsscherm met zonnecellen
De provincie neemt verschillende maatregelen om het geluid van het verkeer voor de woonwijk Park Triangel in Waddinxveen te verminderen. Een van de maatregelen is om een geluidsscherm met zonnecellen te plaatsen, passend bij de duurzaamheidsambities van de provincie. Er wordt een geluidsscherm geplaatst van 200 meter lang en 3,5 meter hoog. Een groot deel van het scherm blijft doorzichtig. Door de combinatie van geluidswering en zonne-energie wordt de schaarse ruimte efficiënt benut.